Dostawa energii elektrycznej

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy  26.09.2015 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 6.10.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.10.2015 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 26.10.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.11.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 19.11.2015  POBIERZ