Sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 14.04.2022 POBIERZ
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna 14.04.2022 POBIERZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 14.04.2022 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 14.04.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 22.04.2022 POBIERZ
Unieważnienie postępowania 05.05.2022 POBIERZ