Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów

W ramach inwestycji Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” wybuduje odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem fi 400 do rowu przydrożnego.

Zakres prac:

  • Projekt kanału deszczowego grawitacyjnego o średnicy Ø400 – Ø200mm o łącznej długości:
  • Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø400 L= 197,68m,
  • Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø250 L=21,89m,
  • Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø200 L=11,54m,
  • Studnie kanalizacyjne DN1200- 4szt.
  • Studnie betonowe DN500  z wpustem ulicznym i osadnikiem- 6 szt.

Termin zakończenia: 31.12.2021


Prace budowlane – październik 2021 r.