Zapytanie ofertowe – usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017r.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  08.12.2016  POBIERZ
 Formularz ofertowy  08.12.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  27.12.2016  POBIERZ