Zapytanie ofertowe – usługa serwisowa – naprawa i przegląd klimatyzatorów

Zapraszamy do składania ofert na naprawę i przegląd klimatyzatorów zainstalowanych na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.  Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w siedzibie Spółki: 33-170 Tuchów, ul Jana III Sobieskiego 69C  lub mailem na adres przetargi@dorzeczebialej.pl do dnia  17.05.2019 do godz. 10:00.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 10.05.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy 10.05.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2019 POBIERZ