Zapytanie ofertowe – Dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka”

Postępowanie znak ZP.RPO-8/2018

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 14.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 14.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 14.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 14.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4 14.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 5 14.12.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2018 POBIERZ
Sprostowanie 28.12.2018 POBIERZ
Aktualne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2018 POBIERZ