Zapytanie ofertowe – dostawa kalendarzy: ściennych, ściennych-plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2021 rok

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. kalendarzy:
– ściennych — w ilości 100 sztuk;
– ściennych – plakatowych w ilości 70 sztuk;
– książkowych w ilości 30 sztuk;
– trójdzielnych — w ilości 120 sztuk;
– biurkowych — w ilości 150 sztuk;

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 23.10.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.11.2020 POBIERZ