Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania firmowego Spółki za 2016 rok.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  16.12.2016  POBIERZ
 Bilans  16.12.2016  POBIERZ
 Rachunek zysków i strat  16.12.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty  29.12.2016  POBIERZ