Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 18.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr1 (wersja edytowalna) – formularz ofertowy 18.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr2 – informacja dotycząca RODO 18.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr3 – wzór umowy 18.05.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.05.2020 POBIERZ