Wycieczka Zespołu Szkół z Siedlisk

Wycieczka

Wycieczka z Zespołu Szkół w Siedliskach

Dnia 11 maja odbyła się wycieczka z Zespołu Szkół w Siedliskach. Opiekunem grupy byli pan Marek Mikos oraz Marek Marchwica. Młodzież obejrzała Stację Uzdatniania Wody, poznając proces oczyszczania wody, począwszy od ujęcia z rzeki Biała, poprzez proces filtracji i dezynfekcji z docelowym wtłoczeniem wody do sieć wodociągowej. Woda dostarczana jest do mieszkańców gmin: Tuchów, Ryglice oraz Rzepiennik Strzyżewski z możliwością zaopatrzenia gminy Ciężkowice.