Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2022r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe (osad) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 1 – Formularz (osad) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 2 – wzór umowy (osad) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 3 – RODO (osad) 9.11.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2021 POBIERZ