Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018r.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  22.12.2017  POBIERZ
 Wzór umowy  22.12.2017  POBIERZ
 Formularz ofertowy  22.12.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  28.12.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  02.01.2018  POBIERZ