Uroczyste podsumowanie inwestycji w gminie Ciężkowice.

Ciężkowice RPO

W dniu 3 grudnia odbyło się uroczyste  podsumowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”. Inwestycja była realizowana dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonanie inwestycji powierzono  firmie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak z siedzibą w Limanowej, natomiast nadzór budowlany sprawował: Arkadiusz Wilk Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane z siedzibą w Dębicy.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 6 628 426,81 zł z czego dofinansowanie RPO objęło kwotę 2 483 803,96 zł. W pozostałej kwocie partycypowała Gmina Ciężkowice oraz Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Zakres inwestycji:

 • Zadanie 1. Modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Góreckiego i ul. Dziubana w Ciężkowicach.
 • Zadanie 2. Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach (wykonano modernizacje 359 mb kanalizacji ciśnieniowej).
 • Zadanie 3. Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciężkowicach wraz z odcinkami kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.
 • Zadanie 4. Rozdział rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika w Ciężkowicach.
 • Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Ciężkowicach.
 • Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowych w Bogoniowicach.
 • Zadanie 7. Zabudowa ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczki piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni w Ciężkowicach.
 • Zadanie 8. Budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach.
 • Zadanie 9. Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.
 • Zadanie 10. Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu w Ciężkowicach.
 • Zadanie 11. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok i ul. Różanej w Ciężkowicach.
 • Zadanie 12. Zabudowa punktów poboru wody w gminie Ciężkowice.

Poniżej umieszczamy kilka zdjęć z uroczystości  oraz prezentację, którą przedstawiał zebranym gościom Prezes Spółki Wojciech Skruch.