Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę ubezpieczenia Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 04.08.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.08.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ nr 138/2020/N/Tuchów 13.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ nr 138/2020/N/Tuchów 19.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ nr 138/2020/N/Tuchów 20.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ nr 138/2020/N/Tuchów 21.08.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 25.08.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o wynikach postępowania 07.09.2020 POBIERZ