Roboty budowlano – montażowe w m. Turza

Turza

Obecnie trwają m.in. roboty montażowo – budowlane przy wykonaniu wodociągu w miejscowości Turza. Projekt jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Turza Turza Turza