Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) – link do mapy – znajduje się Tuchowie przy ul. Długiej. Jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600 oraz w sobotę w godzinach 800 do 1300. Mieszkańcy gminy Tuchów mogą dostarczać nieodpłatnie posegregowane odpady do PSZOK. Nie dotyczy to odpadów pochodzących z prowadzonych działalności gospodarczych i rolniczych.

Uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 dot. gospodarki odpadami komunalnymi: POBIERZ