Prace-konkurs plastyczny pn. – “Najpierw w rzece, później w kranie. Jak działa wody uzdatnianie”