Prace budowlano – montażowe w Olszynach

Wykonawca kontraktu realizujący zadanie w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’, uzyskał pozwolenie na budowę dla projektu realizowanego w zakresie  zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Olszyny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Od połowy września rozpoczęto prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z przebiegu prac.