Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy – ulga za wodę i ścieki

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. deklaruje udzielenie ulgi dla osób i instytucji (kontrahentów Spółki Komunalnej), które przyjmują Uchodźców z Ukrainy.

W ramach wsparcia deklarujemy umorzenie należności za dodatkowe koszty ponoszone w związku z zakwaterowaniem uchodźców.

Spółka ustala ilość i wartość dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków, która stanowi ulgę w opłatach na pokrycie rachunków:

za wodę w ilości 2 m3 na miesiąc dla jednego Uchodźcy,

za ścieki w ilości 2 m3 na miesiąc dla jednego Uchodźcy.

Wysokość ulgi za niepełny okres rozliczeniowy zostanie wyliczona w oparciu o proporcjonalny upływ czasu podlegającego uldze do całego okresu rozliczeniowego.

Pomoc jest przeznaczona dla Uchodźców z Ukrainy, którzy zostali przyjęci przez kontrahentów Spółki Komunalnej po 24 lutego 2022 roku. Wsparcie będzie realizowane do 30 czerwca 2022 roku.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, w której zamieszkali Uchodźcy jest niezwłoczna aktualizacja treści Wniosku (Wniosek) w zakresie liczby i okresu przebywania w danej nieruchomości Uchodźców, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Informację na temat zakwaterowania Uchodźców prosimy składać w siedzibie Spółki (Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów), przesyłać pocztą lub mailem na adres biuro@dorzeczebialej.pl

Załączniki: