Platforma Zakupowa

WAŻNY KOMUNIKAT

Od stycznia 2023 roku Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzić będzie postępowania przetargowe z wykorzystaniem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/dorzeczebialej