Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku”.

Znak postępowania – ZP-19/20.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 20.10.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20.10.2020 POBIERZ
Załączniki – wersja edytowalna 20.10.2020 POBIERZ
Wzór umowy 20.10.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 27.10.2020 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 29.10.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 30.10.2020 POBIERZ