Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku”.

Znak postępowania – ZP-21/20.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 10.11.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10.11.2020 POBIERZ
Załączniki – wersja edytowalna 10.11.2020 POBIERZ
Wzór umowy 10.11.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 17.11.2020 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 18.11.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.11.2020 POBIERZ