Inwestycje wodno-ściekowe w gm. Ryglice

Dnia 15 grudnia 2022 roku w Woli Lubeckiej Prezes Spółki Wojciech Skruch wraz z Burmistrzem Ryglic Pawłem Augustynem zorganizowali spotkanie pn. „Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zrealizowane przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na terenie gminy Ryglice w latach 2021-2022”.

Na terenie Gminy Ryglice Spółka realizowała inwestycje współfinansowane przez NFOŚiGW tj.:

– „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

– „Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowy. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenia skutków zagrożeń środowiska”.

wola lubecka

Zrealizowane inwestycje:

KANALIZACJA:

– Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej: 7,774 [km]

– Długość sieci kanalizacji tłocznej: 3,328 [km]

– Długość przyłączy kanalizacyjnych: 2,887 [km]

– Ilość sieciowych przepompowni ścieków: 8 [szt.]

– Ilość przydomowych przepompowni ścieków: 9 [szt.]

WODOCIĄG:

– Długość sieci wodociągowej: 11,948 [km]

– Długość przyłączy wodociągowych: 6,025 [km]

– Ilość Hydroforni wodnych: 1 [szt.]

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

– Szacowany całkowity koszt inwestycji: 8 541 453,88

Całkowita wysokość udzielonych pożyczek: 6 408 880,62

Zdjęcia:

Prezentacja: