Informacja dot. ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów

INFORMACJA

Informacja

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że realizuje umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zawartą w dniu 28.12.2017 roku. W ramach realizowanej umowy cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie uległa zmianie od dnia 1.01.2019 roku.