Informacja dla mieszkańców Olszyn przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

INFORMACJA

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że pierwsze rozliczenia pobranej wody oraz odprowadzonego do kanalizacji ścieku z nowo wybudowanej sieci w miejscowości Olszyny, nastąpi końcem lutego 2020 r.