PROW gmina Tuchów

PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, polepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: budowa 0,56 km sieci wodociągowej oraz 5,84 km sieci kanalizacyjnej.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci Wodociągowej w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów ”. Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów. Przewidywane wyniki operacji: budowa 0,56 km sieci wodociągowej oraz 5,84 km sieci kanalizacyjnej. Umożliwi to przyłączenie 86 budynków do sieci kanalizacyjnej oraz 2 budynków do sieci wodociągowej.