Usługi laboratoryjne – badania wody

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2023, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy  17.11.2022  POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 17.11.2022 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 25.11.2022 POBIERZ