Usługi laboratoryjne – badania wody

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B oraz wody  powierzchniowej w roku 2024, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy  08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 08.11.2023 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.11.2023 POBIERZ