Usługi laboratoryjne – badanie ścieków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2024r. wykonane metodami akredytowanymi. 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 08.11.2023 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.11.2023 POBIERZ