Zwiedzanie obiektu oczyszczalni przez uczniów z szkoły z Burzyna

W dniu 17 października br. obiekt oczyszczalni ścieków w Tuchowie zwiedzała grupa uczniów z Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie. Szóstoklasiści poznali proces technologiczny oczyszczani przechodząc od przepompowni głównej, przyjmującej ścieki, poprzez część oczyszczania mechanicznego, reaktor biologiczny, aż po część stabilizacji osadów ściekowych (suszarnia). Dodatkowo uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego operator kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni oraz pracą pompowni ściekowych na terenie czterech gmin.