Zwiedzanie obiektów Spółki przez grupę studentów z PWSZ Tarnów

22 stycznia grupa studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zwiedzała nasze obiekty. Grupa licząca 14 studentów uczestniczy w kursie Metody i technologie oczyszczania ścieków na kierunku Ochrona Środowiska. Jak podkreślał opiekun grupy dr hab. Krzysztof Wiąckowski – poznanie funkcjonowania obiektów Spółki Komunalnej było dobrym uzupełnieniem kursu teoretycznego.