Zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych w m. Lubcza i Wola Lubecka

ogłoszenie

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, o zmianie terminu odbioru odpadów zmieszanych dla mieszkańców miejscowości Lubcza i Wola Lubecka w miesiącu lutym.

Nowy termin odbioru odpadów: 16.02.2022 (środa).

Pismo: POBIERZ