Zdjęcia z terenu budowy w ciągu ulicy Długiej

Długa

Zdjęcia z terenu budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Długiej w Tuchowie.

Zakres:

  • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej ok 700 m,
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych ok 300 m,
  • budowa sieci sanitarnej tłocznej ok 500 m,
  • 1 przepompownia sieciowa.