Zdjęcia z realizacji prac budowlanych w Karwodrzy

Karwodrza

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci Wodociągowej w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów”. Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów. Przewidywane wyniki operacji: budowa 0,56 km sieci wodociągowej oraz 5,84 km sieci kanalizacyjnej. Umożliwi to przyłączenie 86 budynków do sieci kanalizacyjnej oraz 2 budynków do sieci wodociągowej. [czytaj więcej]

Karwodrza Karwodrza Karwodrza Karwodrza Karwodrza