Zapytanie ofertowe – wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 poz 1666 z późn. zm.).

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 18.05.2018 POBIERZ
Umowa 18.05.2018 POBIERZ
Formularz 18.05.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2018 POBIERZ