Zapytanie ofertowe – wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektów kubaturowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie okresowego (pięcioletniego) przeglądu technicznego obiektów kubaturowych będących w zarządzaniu Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy “Prawo Budowlane”.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 30.10.2019 POBIERZ
Załącznik 1 30.10.2019 POBIERZ
Wzór umowy 30.10.2019 POBIERZ
Unieważnienie postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty 15.11.2019 POBIERZ