Zapytanie ofertowe – worki na odpady

Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2017 roku.

Ofertę na załączonym druku należy złożyć do dnia 23.01.2017 r. do godz. 10:00.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe   16.01.2017  POBIERZ
 Formularz ofertowy   16.01.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty   26.01.2017  POBIERZ