Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2021 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2021 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 31.12.2020 POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego 31.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.01.2021 POBIERZ