Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne wód

Zapraszamy do składania ofert na: usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływowych i odpływowych z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków, oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowiece w roku 2016., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 06.11.2015  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.12.2015  POBIERZ