Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni.

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW w Lubaszowej  i w Ciężkowicach w 2020r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – formularz cenowy – oferta 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 2 – wzór umowy 20.11.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2019 POBIERZ