Zapytanie ofertowe – „Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2020 roku”

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów zgodnie z kolorystyką, wzornictwem o oznaczeniami przyjętymi do stosowania na terenie gminy Tuchów w ramach obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 13.01.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 13.01.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy 13.01.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 – oświadczenie 13.01.2020 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 14.01.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.01.2020 POBIERZ