Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów zgodnych z kolorystyką, wzornictwem i oznaczeniami przyjętymi do stosowania na terenie gminy Tuchów w ramach obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  19.01.2018  POBIERZ
 Załącznik 1 – formularz cenowy  19.01.2018  POBIERZ
 Załącznik 2- wzór umowy  19.01.2018  POBIERZ
 Załącznik 3 – oświadczenie o jakości towaru  19.01.2018  POBIERZ
 Modyfikacja zapytania ofertowego  24.01.2018  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert  13.02.2018  POBIERZ