Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostarczanie worków do gromadzenia odpadów.

Zapytanie ofertowe nr DIR/29/AGi/ZO/1/01/2016/46 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt.8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Regulamin Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro).

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 15.01.2016 POBIERZ
Formularz 15.01.2016 POBIERZ
Zmiana zapytania ofertowego 20.01.2016  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty  25.01.2016 POBIERZ