Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego spółki za 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 28.12.2015 POBIERZ
Bilans 28.12.2015 POBIERZ
Rachunek zysków i strat 28.12.2015 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.02.2016 POBIERZ