Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie audytu zewnętrznego Spółki Komunalnej

Zapytanie ofertowe nr DIR/166/AGi/ZO/6/03/2016/314 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 31.03.2016  POBIERZ
 Formularz ofertowy  31.03.2016  POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 06.04.2016  POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 07.04.2016  POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 11.04.2016  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 21.04.2016  POBIERZ