Zapytanie ofertowe – przegląd stanu technicznego obiektów kubaturowych

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego obiektów kubaturowych będących w zarządzaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 1 ustawy ,,Prawo Budowlane”.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 14.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy 14.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 – informacje dot. danych osobowych 14.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 – zwór umowy 14.11.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 22.11.2018 POBIERZ