Zapytanie ofertowe – przegląd klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe nr DIR/301/PZ/ZO/10/04/2016/550 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapraszamy do składania ofert na usługę serwisową polegającą na przeglądzie zainstalowanych na SUW Lubaszowa (33-172 Siedliska 1) klimatyzatorów typu SPLIT.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 29.04.2016  POBIERZ
Formularz ofertowy 29.04.2016  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 18.05.2016  POBIERZ