Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi decyzjami dla budowy odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w Tuchowie z wylotem do odbiornika – rzeka Biała Tarnowska

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi decyzjami dla  budowy odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w Tuchowie  z wylotem do odbiornika – rzeka Biała Tarnowska

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 27.11.2020 POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego 27.11.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2020 POBIERZ