Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Karwodrza, gm. Tuchów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Karwodrza, gm. Tuchów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 31.12.2020 POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego 31.12.2020 POBIERZ
Opracowanie koncepcyjne 31.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.01.2021 POBIERZ