Zapytanie ofertowe – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego nr DIR/30/PZ/ZO/2/01/2016/47 Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej ,,Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach”

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
SIWS  18.01.2016 POBIERZ
Załacznik 1  18.01.2016 POBIERZ
Załącznik 2  18.01.2016 POBIERZ
Załacznik 3  18.01.2016 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 02.02.2016 POBIERZ